Bliv medlem


Og bliv samtidig medlem af Aarhus Håndværkerforening. Ønsker du at høre mere om Aarhus Tømrerlaug, og hvad vi kan tilbyde dig som medlem, så kontakt os. 

 

Kontakt Aarhus Tømrerlaug

Netværk og viden


Et medlemsskab af Aarhus Tømrerlaug giver mange fordele. Du får mulighed for at netværke med ligesindede, du får nem adgang til sparring, og du får et fællesskab, som er unikt. 
 

Om Aarhus Tømrerlaug

fIND DIN LOKALE TØMRER


Har du brug for et velorganiseret og professionelt tømrerfirma, der er konkurrencedygtigt på alle parameter så klik på linket og kom direkte ind til vores medlemsoversigt. 
 

Se medlemsoversigt her

Seniorafdeling – vedtægter

Aarhus Tømrerlaugs Seniorklub blev stiftet på et møde den 6. november 1985

Klubbens formål er:

At medlemmerne mødes – uden forudgående skriftlig meddelelse til hyggeligt samvær med kaffe, samt efterfølgende kortspil, rafling og andre aktiviteter.

Den anden tirsdag i hver måned, excl. juli, kl. 14.30 – 17.00, hvis ikke andet meddeles.

At arrangere virksomhedsbesøg hos medlemmerne eller andre virksomheder, med tilknytning til tømrerfaget.
At besøge – og arrangere besøg af – andre Seniorklubber o.l.
At besøge medlemmer efter invitation ved fødselsdage, jubilæer o.a.
At besøge medlemmer ved sygdom.
At deltage ved medlemmers begravelse / bisættelse.
At indkassere beløb for nyt medlemskab: kr. 100,00
At indkassere kontingent for medlemskab: kr. 300,00 pr. år som erlægges ved første mødedag i januar.

Såfremt kontingentet ikke er betalt ved første møde i januar, udsendes opkrævning og beløbet skal herefter være betalt inden 30 dage. (Vedt. d. 13.11.2007)

At tilbyde optagelse af medlemmer af Aarhus Tømrerlaug, som er fyldt 60 år.

At tilbyde optagelse af passive medlemmer af Aarhus Tømrerlaug, der uanset alder er ophørt med at drive forretning.

Ved medlemskabets ophør har medlemmet intet økonomisk krav på indbetalte eller indestående midler.

At anvende klubbens midler som gaver til medlemmer i forbindelse med mærkedage og/eller sygdom m.v. i øvrigt efter medlemmernes bestemmelse.

At give gave for en værdi af kr. 500,00 til medlemmer ved fyldte ”runde” og ”halvrunde” fødselsdage.

At arrangere generalforsamling hvert år i november måned med dagsorden:

(Dagsorden vedtaget. d. 12.11.2002)

1. Valg af dirigent
2. Beretning v. formanden
3. Revideret regnskab v. kassereren
4. Indkomne forslag(forslag skal senest være bestyrelsen i hænde ved sidste klubmøde inden generalforsamling)
5. Valg af formand
6. Valg af kasserer
7. Valg af klubmester
8. Valg af suppleant
9. Eventuelt.

Vedtægterne er nyoptrykte efter diverse vedtagne revideringer og er gældende ved generalforsamlingen den 13. november 2007.

Bestyrelsen